Ajudes

1 .- Deduccions a l'IBI

El primer nivell d’ajudes per a promocionar i accelerar la implantació d’energies renovables als municipis la trobem a les ordenances municipals dels nostres pobles i ciutats. En funció de cada municipi trobem diversitat de % de deducció sobre l’IBI.

Des de Xicoteta energia sempre tramitem les llicències abans de realitzar la instal·lació d’autoconsum, per tant, en cas de hi haure bonificacions facilitem la seua gestió posterior.

2 .- Bonificació fiscal - IRPF

En cas de primera vivenda, deducció de fins al 40% de la base imponible de la factura de Xicoteta energia a la declaració de la renta, acumulable durant els pròxims 4 anys després de la inversió.

En cas de segones residencies la deducció serà de fins al 20%.

Ens encarreguem d’aportar tota la documentació a l’IVACE per a així obtenir el certificat que podreu presentar a la Renta i així que us apliquen la bonificació fiscal.

Inclou acumulació (bateries) si és el cas.

Font:

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables

3.- incentius 4 - next generation

Ajudes directes de 600€/kWp instal·lat. Taula resum:

    • Kit monofásica 2kW: 1200€
    • Kit monofásica 3kW: 1800€
    • Kit monofásica 4kW: 2400€
    • kit monofásica 5kW: 3000€

A més, si s’instal·la acumulació (bateries), 490 €/kWh. Els mòduls Huawei són de 5, 10 i 15 kWh. Per tant, l’ajuda mínima és de 2.450€.

Aquestes ajudes directes constaran com a ingrès a la declaració de la renta, per tant estan subjectes a retencions.

 

Fonts:
-BOE:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824

-DOGV:

4.- Vehicles elèctrics

En cas de voler instal·lar carregadors per a vehicles elèctrics també existeixen ajudes autonòmiques, enmarcat dins del pla MOVES III.

 

Font:
http://moves.ivace.es/es/home-moves