Ajudes

1 .- Deduccions a l'IBI

El primer nivell d’ajudes per a promocionar i accelerar la implantació d’energies renovables als municipis la trobem a les ordenances municipals dels nostres pobles i ciutats. En funció de cada municipi trobem diversitat de % de deducció sobre l’IBI.

Des de Xicoteta energia sempre tramitem les llicències abans de realitzar la instal·lació d’autoconsum, per tant, en cas de hi haure bonificacions facilitem la seua gestió posterior.

Exemple:

Ajuntament de València

En cualquier momento anterior a la terminación del período de duración de la bonificación. La bonificación se aplicará a partir del año siguiente al de la finalización de la instalación, y su duración máxima, en función del valor catastral del inmueble vigente en el año de finalización de las obras, será la siguiente:

 • Hasta 75.000 € de valor catastral: 10 años
 • Desde 75.000,01 € hasta 110.000 €: 7 años
 • Desde 110.000,01 € hasta 130.000,00: 4 años
 • Desde 130.000,01 € hasta 150.000,00 €: 3 años
 • Desde 150.000,01 € hasta 180.000,00 €: 2 años
 • Desde 180.000,01 € hasta 250.000,00 €: 1 año
 • Desde 250.000,01: 0 años

2 .- Bonificació fiscal - IRPF

En cas de primera vivenda, deducció de fins al 40% de la base imponible de la factura de Xicoteta energia a la declaració de la renta, acumulable durant els pròxims 4 anys després de la inversió.

En cas de segones residencies la deducció serà de fins al 20%.

Ens encarreguem d’aportar tota la documentació a l’IVACE per a així obtenir el certificat que podreu presentar a la Renta i així que us apliquen la bonificació fiscal.

Inclou acumulació (bateries) si és el cas.

Font:

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables

3.- incentius 4 - next generation

Ajudes directes de 600€/kWp instal·lat. Taula resum:

    • Kit monofásica 2kW: 1200€
    • Kit monofásica 3kW: 1800€
    • Kit monofásica 4kW: 2400€
    • kit monofásica 5kW: 3000€

A més, si s’instal·la acumulació (bateries), 490 €/kWh. Els mòduls Huawei són de 5, 10 i 15 kWh. Per tant, l’ajuda mínima és de 2.450€.

Aquestes ajudes directes constaran com a ingrès a la declaració de la renta, per tant estan subjectes a retencions.

 

Fonts:
-BOE:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824

-DOGV:

4.- Vehicles elèctrics

En cas de voler instal·lar carregadors per a vehicles elèctrics també existeixen ajudes autonòmiques, enmarcat dins del pla MOVES III.

 

Font:
http://moves.ivace.es/es/home-moves