València solar

Pasos a seguir

Al llarg d’aquesta web detallem cada etapa de la compra col·lectiva per a facilitar a les participants tot el procés. A continuació, us mostrem un mapa de les diferents etapes:

Inscripció i preinforme

Les persones sòcies de Som Energia ompliu el formulari en el que nosaltres rebem les vostres dades necessàries per elaborar el preinforme.

El preinforme es el primer document que se vos entrega en la informació del tipus d’instal·lació que heu seleccionat al formulari i en els equips extra si els heu demanat. A aquest document vos mostrem els vostres consums energètics i com la instal·lació fotovoltaica seleccionada s’adapta a aquests. A més, vos mostrem una breu avaluació econòmica de la repercussió de dita instal·lació.

Al mateix moment, vos fem arribar un enllaç al calendari del projecte per poder seleccionar una data en la que pugem anar a fer la visita tècnica.

Visita tècnica

La visita tècnica és un moment clau. Ens desplacem fins a la vostra vivenda per tal d’assessorar-vos de manera clara i transparent i resoldre el màxim de dubtes, així com determinar la ubicació dels diferents elements (panells, inversor, extres…) i assessorar de la millor opció en base a les necessitats individuals i de superfície de la coberta.

Oferta i contracte

L’oferta final es consensua en vosaltres després de la visita tècnica i inclou els possibles costos addicionals o qualsevol modificació sol·licitada o adaptació de la oferta del preinforme. Una volta estiga clara l’oferta final, per dur endavant tot el procés d’instal·lació, s’haurà de signar el contracte clau en mà.

Un cop signat el contracte, Xicoteta energia vos facturarem el 50% del total de l’obra. A partir d’aquest moment ens encarreguem de sol·licitar el permís d’obres a l’Ajuntament corresponent i, un cop obtinguda la llicència, s’acorda la data d’inici de les obres.

En cas que no sigui possible obtenir el permís d’obres, la instal·lació es considerarà descartada tècnica i es retornarà el 50% ja avançat.

Muntatge i Registre

Una volta s’ha establert una data tornem a la vivenda per executar l’obra en les condicions exposades en el contracte clau en mà.

Una volta executada l’obra, des de Xicoteta energia fem el registre pertinent a la seu d’Industria de la Generalitat per tal de poder donar d’alta la instal·lació i que es puga dur a terme la compensació d’excedents, de la qual s’encarregarà l’empresa distribuïdora (Iberdrola) i l’empresa comercialitzadora (Som Energia).

En aquest moment, en la documentació del registre i la factura de Xicoteta energia, ja podreu fer el pagament de l’import restant.

Ajudes

Des de Xicoteta energia us tramitem les diferents ajudes i bonificacions disponibles en cada cas. Per a consultar la informació al respecte podeu accedir a la web següent: https://xicotetaenergia.coop/ajudes/

Documents tècnics

A continuació us deixem enllaços de descàrrega de les fitxes tècniques dels equips que s’utilitzen a València Solar 2:

Gestions amb equips huawei

Descàrrega de l’apliació per a visualització de les dades de producció fotovoltaica. Pasos a seguir per a Android:

  1. Descarregar la botiga d’aplicacions de Huawei al següent enllaç: https://huaweimobileservices.com/es/appgallery-esp/
  2. Una vegada dins d’AppGallery, buscar “FusionSolar” i descarregar-la.
  3. Accedir, tant siga com usuari o com instal·lador, amb usuari i contrasenya assignada.

La visualització de les dades de producció es realitzen a través de l’internet contractat a la vivenda. En cas de canviar de companyia, obviament, caldrà vincular l’inversor amb la nova senyal wifi. Per a fer-ho de la manera més senzilla possible us facilitem una Guia amb els pasos a seguir.

Preguntes freqüents

L’autoconsum és el consum per part d’un o diversos consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció pròximes a les de consum i asociades a les mateixes.

Els principals equips són els mòduls o plaques fotovoltaiques i l’inversor.

El manteniment d’una instal·lació d’autoconsum és mínim. Es recomana la neteja dels mòduls fotovoltaics en cas que s’acumule molta brutícia a les superficies.

Si pot vendres l’energia excedentària, però hauries de donar-te d’alta com a productor i formar part del registre nacional. Aquesta venda figurará com ingrés i l’hauràs de declarar.

A nivell domèstic sempre recomanem acollir-se a la compensació simplificada d’excedents, en la qual la pròpia empresa comercialitzadora et compensa econòmicament a la factura elèctrica que ja pagues fins a assolir el terme variable d’energia i fer-lo 0€.

Els equips d’autoconsum necessiten estar connectats a la xarxa. Per això, en cas de hi haure una caiguda de la xarxa elèctrica l’inversor deixarà de funcionar i les plaques no produirán.

Si et preocupa aquest tema, avisa’ns i t’adaptarem la instal·lació elèctrica per a poder fer-la funcionar també sense xarxa elèctrica. Serà necessari instal·lar bateries i un Backup Box

Els mòduls fotovoltaics tenen una garantia de 12 anys mentre que l’inversor té una garantia de 5 anys.

Actualment el període d’amortització està d’aproximadament entre els 5 i els 8 anys, en funció de la flexibilitat i adaptació dels consums.

Si eres un particular, et recomanem que visites la nostra web amb tota la informació sobre ajudes i bonificacions: https://xicotetaenergia.coop/ajudes/

Com a persona jurídica pots optar a una financiació bonificada per a projectes d’autoconsum.